Make Change Happen faciliteren

In korte tijd naar een andere manier van oplossen

Werken aan een mooie toekomst in het besef dat de huidige manier van oplossen je niet verder brengt? Dan is een andere manier van kijken, denken en doen nodig.
LEGO
® SERIOUS PLAY® is de methode om met elkaar op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen. Door gerichte vraagstelling begeleiden we deelnemers om steeds een stap dieper te gaan in het zoeken naar oplossingen. Iedereen beantwoordt de vragen door een eigen 3D LEGO model te bouwen. Alle 3D modellen bij elkaar laten de collectieve kennis van de groep zien en vormen de basis voor kennisdeling, probleem oplossen en besluitvorming.

Met LEGO® SERIOUS PLAY® maken we maximaal gebruik van de potentie, het inzicht, vertrouwen en betrokkenheid van alle mensen rond de tafel.

De voordelen van werken met LEGO® SERIOUS PLAY® methode en materialen

  • Meer inhoudelijke verdieping en verbreding in minder tijd
  • Betere en snellere besluitvorming
  • Effectiever overleg voor iedereen

Het resultaat van werken met LEGO® SERIOUS PLAY® methode en materialen

  • Oplossingen en besluiten waar iedereen zich aan committeert en uitdraagt, zelfs wanneer niet iedereen inhoudelijk 100% eens is
  • Iedereen is gehoord en betrokken, zodat niemand het excuus heeft om zich afzijdig te houden bij vervolgacties
  • Samen werken aan een mooie toekomst op basis van gezamenlijke uitgangspunten en doelstellingen
Investering

€ 3.500,- excl. BTW per dag