Nieuws

Kom in beweging om je plannen waar te maken

Door: Björn in nieuws categorie 
oktober 12, 2016
mch-robson-hatsukami-morgan-750pxw“Ik heb wel duidelijke ideeën wat ik in de toekomst met mijn kantoor wil gaan doen. Ben er al over aan het nadenken hoe ik dat kan gaan aanpakken, maar moet daar nog wel een besluit over nemen.”

Noem het een dilemma: wel ideeën en plannen hebben, maar om tot uitvoering te komen is wat anders.

Als we op vakantie gaan, snapt iedereen hoe het werkt: nadenken over waar we naar toe willen en hoe we er gaan komen, is niet hetzelfde als er al zijn. Je moet je voorbereiden, echt op pad gaan en je huidige plek achter je laten om ergens te komen.

Organisatieverandering is in essentie niet anders. Om te veranderen is meer nodig dan een plan voor de toekomst en een strategie hoe je er gaat komen. Je moet jezelf en in de meeste gevallen ook je collega’s letterlijk meenemen in de verandering. Dat begint met het letterlijke besluit om weg te gaan. Het besluit om het bekende en comfortabele los te laten.

We kennen allemaal voorbeelden van anderen die niet durven los te laten en schijnbaar blijven hangen in de status quo. Maar … dat is de makkelijke reflectie op anderen, waar je vanaf veilige afstand naar kunt kijken en een mening over kunt vormen.

Maar hoe is de reflectie op jezelf?

Bij jezelf herkennen waar je moeite hebt om het comfortabele en bekende los te laten is lastig. In jargon: herkennen waar je eigen patronen en gewoontes je er van weerhouden om open te staan voor een verandering. En dan met name je eigen denkpatronen en denkgewoontes.

Als je al lang in (min of meer) dezelfde omgeving (min of meer) dezelfde dingen doet, is het lastig je eigen denkpatronen te herkennen. Laat staan dat je kunt herkennen dat je eigen patronen in de weg zitten om te veranderen. Een voorbeeld?

Denken vanuit provisiebeloning. Daarmee bedoel ik niet eens de beloning zelf, maar wel aan de logica die het gevolg is van beloning op provisiebasis. Van deelnemers aan onze trainingen hoor ik bijvoorbeeld dat zij moeite hebben om met klanten over hun beloning in gesprek te gaan. Of dat zij allerlei waardevolle extra services aanbieden zonder goed te kijken naar de kosten en opbrengsten. “Ach, dat verdienen we wel weer terug via de provisie”, hoor je dan. Ze zijn niet gewend om werk en meerwaarde voor klanten in rekening te brengen.

Het besluit nemen om het bekende los te laten is het besluit nemen om verworvenheden, automatismen en vanzelfsprekendheden los te laten. Dat voelt oncomfortabel en dat is het ook. Het is confronterend. En zeker niet iets wat je volledig zelfstandig kunt doen. Wij kunnen je hierbij helpen en stimuleren om in daadwerkelijk in beweging te komen zodat je je plannen gaat waarmaken.