Nieuws

Blog “Durf te experimenteren” op amweb

Door: Björn in nieuws categorie 
juni 30, 2016
mch-rosan-harmens-750pxw

“Verzekeraars zijn zich bewust van de uitdagingen waar zij voor staan, maar veel van hen zeggen dat ze het moeilijk vinden om werkelijk waarde te halen uit veranderingsinitiatieven en dat ze onvoldoende capaciteiten hebben om verandering binnen de organisatie echt op grote schaal teweeg te brengen.”

Dit is een citaat uit het artikel ‘Verzekeraars pessimistisch over eigen verandervermogen’ dat vorige week op am:web stond. Het is een lange volzin met het nodige jargon. Ik interpreteer het citaat als volgt: als we veranderen, verandert er eigenlijk weinig. En we begrijpen niet hoe veranderingen werken.

Dat is opvallend, aangezien bijna iedereen grootschalig aan het veranderen is. Veranderingen die veel tijd, energie en geld kosten.

Een greep uit de valkuilen

Ik loop al langere tijd rond in de sector en herken het geschetste beeld. Te vaak zie ik dezelfde patronen en valkuilen als het gaat om veranderen. Ik noem er een paar:

Oude wijn in nieuwe zakken – Veel verandertrajecten leiden tot onrust en gedoe, zonder dat ze tot echte veranderingen leiden. Het nieuwe lijkt vaak op het oude, waarbij van het oorspronkelijke grootse idee weinig overblijft.

Veranderen als aparte activiteit – Een groep uitverkorenen is vrijgespeeld vanuit de dagelijkse operatie en gaat samen aan de slag met initiatieven die van bovenaf zijn geïnitieerd. De groep richt zich vooral op wat ooit moet gaan komen.

Intussen draait het ‘normale’ werk gewoon door, namelijk de vragen en problemen van vandaag oplossen. Het veranderproject staat fysiek én mentaal los van de dagelijkse realiteit.

Onderschatten van complexiteit – Mensen onderschatten complexiteit. Dat heb ik niet bedacht, maar Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman. We doen altijd alsof er simpelere oplossingen bestaan dan er daadwerkelijk nodig zijn. Alsof je de huidige complexiteit eenvoudig kunt begrijpen en plat slaan.

Deze valkuilen ontstaan wanneer we de complexiteit van veranderingen onderschatten en in het verlengde daarvan veranderen als een apart project zien.

Accepteren dat we de antwoorden nog niet kennen

De ontwikkelingen in de verzekeringswereld zijn complex. Met elkaar hebben we een globaal beeld waar het naar toe gaat (digitaler, transparanter, klant centraler). Niemand weet concreet wat dit betekent en hoe dit werkt. Tegelijkertijd staan wetmatigheden en vanzelfsprekendheden ter discussie. Denk maar eens aan de discussie over de toekomstige functie van verzekeringen. Een fundamentele discussie waarop nog geen antwoord bestaat.

Projectmatig veranderen heeft in de huidige situatie geen zin. Plannen maak je met de kennis van nu, terwijl we weten dat we heel veel nog niet weten. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van FinTech. Niemand kan op dit moment een goede inschatting maken wat de impact ervan gaat zijn.

Stil zitten en afwachten tot de antwoorden er zijn, is geen optie. Iedereen weet dat we iets moeten doen om in te spelen op de veranderingen. Maar dan wel vanuit een andere aanpak dan we tot nu toe gewend zijn geweest.

Durf te experimenteren, hoe gek dit ook klinkt

Laten we beginnen met accepteren dat we de uitkomsten niet weten. Dat we een visie hebben, maar die visie nog niet concreet kunnen maken. Dan is het belangrijk om aan de slag te gaan en te experimenteren. Iets proberen, wat misschien niet werkt. Durven investeren in ontwikkeling zonder vooraf goed te weten wat de uitkomst gaat zijn.

Ik besef dat deze manier van kijken en denken ver af staat van de huidige realiteit. De huidige managementcultuur draait vooral om voorspelbaarheid in het nakomen van afspraken en het halen van resultaten. Vooraf weten wat je aan het eind van de periode gaat realiseren. Binnen deze cultuur is het moeilijk voor te stellen dat je kunt gaan experimenteren.

Toch denk ik dat we de stap naar meer experimenteren en leiderschap tonen moeten durven maken. Niet omdat ik weet wat de uitkomsten van deze aanpak gaan zijn, wel om te voorkomen dat we vast blijven lopen met veranderen.

Het blog is ook te lezen op de site van am:.